مفاخر و مشاهیر روستای باغچق - درخشش ورزشکاران باغچقی در مسابقات بین المللی کیک بوکسینگ
باغچه ی سروها
تیم کیک بوکسینگ استان در مسابقات تورنمنت بین المللی تهران

در قسمت آقایان

تیم کیک بوکسینگ استان توانست در مسابقات تورنمنت بین المللی در تهران با حضور 9 کشور مقامهای ذیل را احراز کند

در بخش لوکیک :

مقامهای اول : 86 کیلوگرم برات باغچقی - 81 کیلوگرم امیر کچرانلو -71 کیلوگرم سعید نوری

مقام دوم : 63.5 کیلوگرم نوروز حاتمی

در بخش هنرهای فردی :

مقامهای اول : 81 کیلوگرم مهدی نیکدل - 57 کیلوگرم امین پاکنهاد - 71 کیلوگرم محمود فرحی - 45 کیلوگرم نقی امانی- 54 جلال فخر فاطمی 75 کیلوگرم افشین حمیدی نسب 81 کیلوگرم یوسف شاکری 60 کیلوگرم محمود کمالی

مقام های دوم : 63.5 کیلوگرم روح الله روح شناس 67 کیلوگرم وحید جمالی

مقام های سوم : 60- کیلوگرم اسماعیل صداقتی نیا 54 کیلوگرم فرهاد فرهادی

در بخش حس ششم و چشم سوم :

در 95 کیلوگرم استاد جهانگیر نیکدل در 85 کیلوگرم استاد حمیدی نسب

سرپرست و مربی تیم : جهانگیر نیکدل و عظیم حمیدی نسب

در قسمت بانوان

مقامهای اول : در 54 کیلوگرم فاطمه ایزانلو- 52 زهرا ایزانلو -47 کیلوگرم صبا کشاورزان- 64 کلیوگرم روژین حاتمی - 52 کیلوگرم نسیبه شهبازی -61 کیلوگرم روشنک رضایی - 52 کیلوگرم الله کشاورزیان -72 کیلوگرم شیرین محمدی - 75کیلوگرم هدیه محمدی

63 کیلوگرم سارا نوری

مقامهای دوم :64 کلیوگرم زهره حاتمی -60کیلوگرم نیکو نادرپورو سمیرا قربانزاده 80+ کیلوگرم زیبا جلال زاده 57- شیرین تولائی

76+ کیلوگرم بهاره قربانزاده 43- کیلوگرم حمیده ملکی

به سرپرستی معصومه محمدی

منبع خبر

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم خرداد ۱۳۸۸ساعت 0:2  توسط ع ح . باغچقی  |